All Projects
Register for special discount
REGISTRATION
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
News
31 Jan 2018
ยิปรอค ฮาบิโต้ โซลูชันสำหรับผนังภายใน ที่พลิกรูปแบบการสร้างบ้านแห่งอนาคต
31 Jan 2018
ยิปรอค ฮาบิโต้ โซลูชันสำหรับผนังภายใน ที่พลิกรูปแบบการสร้างบ้านแห่งอนาคต

เมื่อพูดถึงการก่อสร้างบ้าน หรือแม้แต่การตกแต่งอาคารทั่วไป หนึ่งในส่วนประกอบของอาคารที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและฝีมือในการก่อสร้างก็คือ “ผนัง” นั่นเอง และความเชื่อที่มีมาช้านานก็คือ ผนังก่ออิฐฉาบปูนนั้นดีที่สุด แม้ในปัจจุบัน การใช้ผนังยิปซัมจะมีให้เห็นกันมากขึ้น แต่ยังคงจำกัดอยู่ตามอาคารสำนักงาน หรือร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น แล้วเพราะเหตุใดเจ้าของบ้านส่วนใหญ่จึงไม่ยอมใช้ผนังยิปซัม?

ขอบคุณข่าวจาก Manager Online อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000005222

REGISTRATION
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
31 Jan 2018
ยิปรอค ฮาบิโต้ โซลูชันสำหรับผนังภายใน ที่พลิกรูปแบบการสร้างบ้านแห่งอนาคต
31 Jan 2018
ยิปรอค ฮาบิโต้ โซลูชันสำหรับผนังภายใน ที่พลิกรูปแบบการสร้างบ้านแห่งอนาคต

เมื่อพูดถึงการก่อสร้างบ้าน หรือแม้แต่การตกแต่งอาคารทั่วไป หนึ่งในส่วนประกอบของอาคารที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและฝีมือในการก่อสร้างก็คือ “ผนัง” นั่นเอง และความเชื่อที่มีมาช้านานก็คือ ผนังก่ออิฐฉาบปูนนั้นดีที่สุด แม้ในปัจจุบัน การใช้ผนังยิปซัมจะมีให้เห็นกันมากขึ้น แต่ยังคงจำกัดอยู่ตามอาคารสำนักงาน หรือร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น แล้วเพราะเหตุใดเจ้าของบ้านส่วนใหญ่จึงไม่ยอมใช้ผนังยิปซัม?

ขอบคุณข่าวจาก Manager Online อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000005222