Modern House
โครงการทั้งหมด
ลงทะเบียนรับส่วนลด
REGISTRATION
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวสาร
19 ต.ค. 2561
12 เทคนิคเลือกซื้อคอนโด ตามแนวรถไฟฟ้า หรือชานเมืองแนวรถไฟฟ้า เลือกอย่างไรให้ได้ทำเลดี....
19 ต.ค. 2561
12 เทคนิคเลือกซื้อคอนโด ตามแนวรถไฟฟ้า หรือชานเมืองแนวรถไฟฟ้า เลือกอย่างไรให้ได้ทำเลดี....
1.เน้นเลือกคอนโดฯในทำเลที่โครงการรถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเร็วที่สุด ยิ่งรถไฟฟ้าสร้างเสร็จเร็วเท่าไหร่ ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น เพราะนั่นหมายถึงเป้าเวลา ที่ความเจริญจะเข้ามายังพื้นที่บริเวณนั้นได้....
2. เลือกทำเลที่ตั้งคอนโดฯ ที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 400 เมตร เพราะเป็นระยะที่ทำให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมสะดวกสบาย ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถ สามารถเดินเท้าไปธุระไหนต่อไหนได้สะดวก และอีกเหตุผลหนึ่งก็สืบเนื่องจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
3.เน้นลงทุนในพื้นที่ที่จะมีรถไฟฟ้าผ่าน ยิ่งเป็นจุดตัดหรือมีรถไฟฟ้าผ่าน ยิ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากเท่านั้น
4. ที่ตั้งนอกคำนึงถึงปัจจัยรถไฟฟ้าแล้ว จะต้องพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับถนนด้วย คอนโดฯ ที่เหมาะกับการลงทุน ควรเป็นคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลหรือลึกจากถนนหลักมากนัก และควรเป็นถนนที่กว้าง สะดวก และมีรถเมล์ผ่านมากสายที่สุด
5.เลือกเงื่อนไขการซื้อ โดยเน้นจ่ายเงิยจอง ดาวน์น้อย ยิ่งจ่ายเงินสดเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น เพราะเท่ากับใช้เงินลงทุนน้อย ทำให้โอกาสทำกำไรได้เพิ่มขึ้น
6.พิจารณาคอนโดฯ ใหม่โดยเปรียบเทียบกับคอนโดฯเก่าที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เสมอในทางปฏิบัติแล้ว คอนโดเก่าฯมักมีโอกาสต่อรองซื้อได้ถูกกว่าคอนโดใหม่ เนื่องจากต้นทุนในการสร้างไม่สูง แะคอนโดเก่าซื้อแล้ว ยังมีโอกาสมองเห็นสภาพแวดล้อมของโครงการที่ชัดเจนด้วย
7.ตรวจเช็คปัจจัยเรื่องการแข่งขันในอนาคตคอนโดที่ดีนอกจากจะอยู่ในทำเลที่ดีแล้ว ต้องแน่ใจว่าทำเลนั้นๆ มีจุดเด่นจุดด้วยในอนาคต เพราะเกี่ยวพันกับการขายและการปล่อยเช่าในอนาคต
8. คอนโดไม่เกิน 8 ชั้น และยูนิตน้อยๆ จะน่าสนใจกว่าคอนโดฯ สูงๆ และมียูนิต มากๆยิ่งเป็นคอนโดฯที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเท่าไหรยิ่งดีเท่านั้น เพราะก็จะทำให้ปัญหาในการอยู่อาศัยมีน้อย และการอยู่ในตึกคอนโดฯ
9.เลือกห้องชุด ต้องให้ความสำคัญกับทิศที่ตั้ง รวมทั้งทิวทัศน์ที่เป็นมุมมองด้ว
10. พิจารณาเลือกห้องชุดในโครงการที่มีที่จอดรถเพียงพอและสะดวก โดยพิจาณาจากจำนวนที่จอดรถเทียบกับจำนวนห้องชุดในโครงการทั้งหมดว่ามีสัดส่วนมากน้อยอย่างไรและผู้อยู่อาศัยมีทางเลือกที่จะจอดรถในบริเวณอื่นได้หรือไม่
11.ตรวจเช็คและสำรวจตลาดการเช่าห้องพักในบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงเสมอเพื่อดูว่าห้องชุดหรือห้องพักในแถบนั้นเป็นที่ต้องการของผู้เช่ามากน้อยแค่ไหนลูกค้าที่เช่าส่วนใหญ่เป็นใครและราคาค่าเช่ามาตรฐานของห้องชุดขนาดเดียวกัน
12. เลือกซื้อห้องชุดที่มีราคาเหมาะสม สามารถทำกำไรในตอนซื้อได้ ปัจจัยตัวสุดท้ายที่จะตัดสินว่าควรลงทุนในห้องชุดนั้นหรือไม่ก็คือราคาห้องชุดนั่นเองมีเกณฑ์ง่ายๆอยู่อันหนึ่งที่อาจนำมาประยุกต์เช็คความเหมาะสมหรือความถูกความแพงของห้องชุดได้ค่อนข้างดี
REGISTRATION
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
19 ต.ค. 2561
12 เทคนิคเลือกซื้อคอนโด ตามแนวรถไฟฟ้า หรือชานเมืองแนวรถไฟฟ้า เลือกอย่างไรให้ได้ทำเลดี....
19 ต.ค. 2561
12 เทคนิคเลือกซื้อคอนโด ตามแนวรถไฟฟ้า หรือชานเมืองแนวรถไฟฟ้า เลือกอย่างไรให้ได้ทำเลดี....
1.เน้นเลือกคอนโดฯในทำเลที่โครงการรถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จเร็วที่สุด ยิ่งรถไฟฟ้าสร้างเสร็จเร็วเท่าไหร่ ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น เพราะนั่นหมายถึงเป้าเวลา ที่ความเจริญจะเข้ามายังพื้นที่บริเวณนั้นได้....
2. เลือกทำเลที่ตั้งคอนโดฯ ที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 400 เมตร เพราะเป็นระยะที่ทำให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมสะดวกสบาย ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถ สามารถเดินเท้าไปธุระไหนต่อไหนได้สะดวก และอีกเหตุผลหนึ่งก็สืบเนื่องจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
3.เน้นลงทุนในพื้นที่ที่จะมีรถไฟฟ้าผ่าน ยิ่งเป็นจุดตัดหรือมีรถไฟฟ้าผ่าน ยิ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากเท่านั้น
4. ที่ตั้งนอกคำนึงถึงปัจจัยรถไฟฟ้าแล้ว จะต้องพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับถนนด้วย คอนโดฯ ที่เหมาะกับการลงทุน ควรเป็นคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลหรือลึกจากถนนหลักมากนัก และควรเป็นถนนที่กว้าง สะดวก และมีรถเมล์ผ่านมากสายที่สุด
5.เลือกเงื่อนไขการซื้อ โดยเน้นจ่ายเงิยจอง ดาวน์น้อย ยิ่งจ่ายเงินสดเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น เพราะเท่ากับใช้เงินลงทุนน้อย ทำให้โอกาสทำกำไรได้เพิ่มขึ้น
6.พิจารณาคอนโดฯ ใหม่โดยเปรียบเทียบกับคอนโดฯเก่าที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เสมอในทางปฏิบัติแล้ว คอนโดเก่าฯมักมีโอกาสต่อรองซื้อได้ถูกกว่าคอนโดใหม่ เนื่องจากต้นทุนในการสร้างไม่สูง แะคอนโดเก่าซื้อแล้ว ยังมีโอกาสมองเห็นสภาพแวดล้อมของโครงการที่ชัดเจนด้วย
7.ตรวจเช็คปัจจัยเรื่องการแข่งขันในอนาคตคอนโดที่ดีนอกจากจะอยู่ในทำเลที่ดีแล้ว ต้องแน่ใจว่าทำเลนั้นๆ มีจุดเด่นจุดด้วยในอนาคต เพราะเกี่ยวพันกับการขายและการปล่อยเช่าในอนาคต
8. คอนโดไม่เกิน 8 ชั้น และยูนิตน้อยๆ จะน่าสนใจกว่าคอนโดฯ สูงๆ และมียูนิต มากๆยิ่งเป็นคอนโดฯที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเท่าไหรยิ่งดีเท่านั้น เพราะก็จะทำให้ปัญหาในการอยู่อาศัยมีน้อย และการอยู่ในตึกคอนโดฯ
9.เลือกห้องชุด ต้องให้ความสำคัญกับทิศที่ตั้ง รวมทั้งทิวทัศน์ที่เป็นมุมมองด้ว
10. พิจารณาเลือกห้องชุดในโครงการที่มีที่จอดรถเพียงพอและสะดวก โดยพิจาณาจากจำนวนที่จอดรถเทียบกับจำนวนห้องชุดในโครงการทั้งหมดว่ามีสัดส่วนมากน้อยอย่างไรและผู้อยู่อาศัยมีทางเลือกที่จะจอดรถในบริเวณอื่นได้หรือไม่
11.ตรวจเช็คและสำรวจตลาดการเช่าห้องพักในบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงเสมอเพื่อดูว่าห้องชุดหรือห้องพักในแถบนั้นเป็นที่ต้องการของผู้เช่ามากน้อยแค่ไหนลูกค้าที่เช่าส่วนใหญ่เป็นใครและราคาค่าเช่ามาตรฐานของห้องชุดขนาดเดียวกัน
12. เลือกซื้อห้องชุดที่มีราคาเหมาะสม สามารถทำกำไรในตอนซื้อได้ ปัจจัยตัวสุดท้ายที่จะตัดสินว่าควรลงทุนในห้องชุดนั้นหรือไม่ก็คือราคาห้องชุดนั่นเองมีเกณฑ์ง่ายๆอยู่อันหนึ่งที่อาจนำมาประยุกต์เช็คความเหมาะสมหรือความถูกความแพงของห้องชุดได้ค่อนข้างดี