โครงการทั้งหมด
ลงทะเบียนรับส่วนลด
REGISTRATION
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวสาร
31 ม.ค. 2561
ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานเอ็กซิบิชันระดับโลก นำผลงาน Glenn Murcutt มาจัดแสดง
31 ม.ค. 2561
ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานเอ็กซิบิชันระดับโลก นำผลงาน Glenn Murcutt มาจัดแสดง

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมมือกับสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมจัดนิทรรศการระดับโลก ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’ 17 กุมภาพันธ์ถึง 8 เมษายน 2561 นับเป็นงานเอ็กซิบิชันขนาดใหญ่ครั้งแรกของไทย จัดแสดงผลงานของสถาปนิกชาวออสเตรเลีย Glenn Murcutt ผู้ที่ได้รับรางวัล Pritzker Prize นิทรรศการนี้มีจุดเริ่มต้นที่ Gallery Ma โตเกียว ในปี 2008
ขอบคุณข่าวจาก Manager Online
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000005945

REGISTRATION
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
31 ม.ค. 2561
ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานเอ็กซิบิชันระดับโลก นำผลงาน Glenn Murcutt มาจัดแสดง
31 ม.ค. 2561
ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานเอ็กซิบิชันระดับโลก นำผลงาน Glenn Murcutt มาจัดแสดง

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมมือกับสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมจัดนิทรรศการระดับโลก ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’ 17 กุมภาพันธ์ถึง 8 เมษายน 2561 นับเป็นงานเอ็กซิบิชันขนาดใหญ่ครั้งแรกของไทย จัดแสดงผลงานของสถาปนิกชาวออสเตรเลีย Glenn Murcutt ผู้ที่ได้รับรางวัล Pritzker Prize นิทรรศการนี้มีจุดเริ่มต้นที่ Gallery Ma โตเกียว ในปี 2008
ขอบคุณข่าวจาก Manager Online
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000005945